Het spreekuur nog altijd in aangepaste vorm:

Zorg die op afstand kan, doen we op afstand (telefonisch, beeldbellen) maar wanneer het nodig is wordt u door de arts op de praktijk gezien.
 

  • Het inloopspreekuur blijft gestaakt.
  • Bel of email (via econsult) ons eerst met uw klacht. De deur is op slot voor mensen zonder afspraak.
  • De assistente zal, samen met u, nog steeds kijken of u op afstand geholpen kan worden: er kan een telefonische of beeldbel-afspraak ingepland worden.
  • Er kunnen niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn in de praktijk. Dit betekent dat minder patiënten per dag gezien kunnen worden.

Wij danken u voor uw geduld!


Fortunately, it is possible again to see patients in our practice!

Unfortunately not as before, it is still necessary to be careful:

  • The walk-in consultation hour will be discontinued.
  • Call or email us first with your complaint. The door is locked for people without an appointment.
  • Together with you, the assistent will see whether you can be helped remotely: a telephone or video call appointment can be scheduled.
  • Not too many people can be present in the practice at the same time. This means that fewer patients can be seen per day.

We thank you for your patience!