Chronische zorg

Wij zijn lid van de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ) die samenwerkt met andere disciplines om kwalitatief goede en efficiënte zorg te kunnen geven aan patiënten met chronische ziekten: diabetes, COPD, ouderenzorg en cardiovasculair risicomanagement. De huisarts is hierbij als hoofdbehandelaar het centrale aanspreekpunt.

De coöperatie bestaat nu uit ±  32 andere huisartsen in Amsterdam Zuid/Rivierenbuurt/Buitenveldert.

Onze praktijk werkt nauw samen met andere zorgverleners uit de buurt. Dit zijn o.a. diëtisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten, apothekers, optometristen, oogartsen, een internist van het AMC en een longarts van VUmc.

Daarnaast wordt samengewerkt op gebied van wetenschap waarbij we ondersteund worden door een academisch netwerk. Dit netwerk haalt anonieme data uit ons computersysteem. Deze data worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zorgonderzoek en praktijkrapportages. Zie ook de website van het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde.

Samen proberen we ook onze kwaliteit te waarborgen door deze te meten, te spieglen en te verbeteren.

U kunt meer informatie vinden op de website van de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid.