Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

Stichting GEZZuid (GeïntegreerdeEerstelijnsZorg) heeft de ambitie samen met andere zorgverleners een voortrekkersrol te vervullen bij de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie in de wijken Amsterdam Oud-Zuid/de Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert. Een aantal huisartsen werkt samen met apothekers, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties en andere zorgverleners om de zorg in de wijk te verbinden.

We werken samen in wijkteams op gebied van palliatieve zorg en ouderenzorg.

We spiegelen aan elkaar en verbeteren onszelf.

U kunt meer informatie vinden op de website van de Stichting GEZZuid.


Als huisartsenpraktijk zijn wij tevens aangesloten op het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH) van Amsterdam UMC, locatie VUmc. In dit netwerk werken wij samen met huisartsen, onderzoekers en docenten aan wetenschappelijk onderzoek en aan vernieuwing van zorg en medisch onderwijs. Dit vinden wij belangrijk: het vergroot onze kennis en het helpt de huisartsgeneeskundige zorg verder te verbeteren.

Wat betekent dit voor u?
Deelname van onze praktijk aan het ANH betekent dat gegevens over de geleverde zorg aan onze patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Ook kan het voorkomen dat wij onze patiënten vrijblijvend uitnodigen voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek in het ANH.

Meer weten?
• Lees de ANH folder ‘Wetenschappelijk onderzoek in de praktijk van uw huisarts’:  www.vumc.nl/anh
• Op deze website leest u ook informatie over het ANH, resultaten en het ANH privacy beleid.