Suiker spreekuur

  • Diabetes Mellitus spreekuur.

Suikerpatiënten hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten. Een goede regelmatige controle is belangrijk. Onze assistente Claudia helpt ons met het diabetesspreekuur op maandagochtend vanaf 08.00 uur.

Als diabetes patiënt wordt u elke drie maanden onderzocht en vindt er één keer per jaar een uitgebreide jaarcontrole plaats. U wordt gevraagd naar uw welbevinden, uw voeding, medicijnen, etcetera. Daarnaast wordt uw bloeddruk en suiker gecontroleerd en uw gewicht bepaald. Jaarlijks vindt een extra bloedcontrole plaats en iedere 2 jaar wordt een oogcontrole verricht.

Natuurlijk worden alle patiëntcontacten besproken met de huisarts. Deze ziet stabiele diabetespatiënten zelf jaarlijks. Alle diabetesgegevens worden in een KIS (Ketenzorg Informatie Systeem) ingevoerd om zo beter te kunnen monitoren. In de toekomst kan de patiënt zelf ook inloggen in dit systeem. Patiënten die hun gegevens niet in het KIS willen kunnen dit natuurlijk aangeven.